ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 
 
 
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 23 


กิจกรรมงานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2557 จ [ 6 พ.ค. 2557 ] อ่าน 91 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง โทษของยาเสพติด และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 5 
ประกาศ อบต.ท่าสายลวด เรื่อง สอบราคาจ้าง 2 โครงการ ดังนี้ โครงการที่ 1 โครงการสอ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
การจัดโครงการคัดกรองสารเคมีตกค้างในร่างกาย [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
อบต.อุ้มผาง คืนความสุขให้ชาวอุ้มผาง (วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด) [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ตาก อบต.ท่าสองยางประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ท้อประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.บ้านตากประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.บ้านนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วาเล่ย์ โครงการชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก อบต.บ้านนาประกาสสอบราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.มหาวันประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วาเล่ย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกตรวจพื้นที่ท่าข้ามบ้านวาเล่ย์ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วาเล่ย์ โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วาเล่ย์ โครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชนตำบลวาเล่ย์ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลแม่ตาวด้วยหินผุ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วาเล่ย์ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วาเล่ย์ โครงการคืนผืนป่าให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ์ ๑๒ สิงหา ๒๕๕๗ [ 2 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 3 
   
     
 
สถ.จ.ตาก อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา ด่วน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา เทิดทูนสถาบัน (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 56  ตอบ 1
อบต.วังหิน อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.วังหิน ขออนุญาติแนะนำโปรแกรมสถานที่พักผ่อน,สังสรรค์ประจำปีสไตล์กาเด้นท์รีสอร์ทบรรยากาศชายทะเล...เพื่อการศึกษาดูงาน (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ (31 ส.ค. 2557)    อ่าน 165  ตอบ 4
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1224  ตอบ 17
สถ.จ.ตาก อบต.สามหมื่น รับโอนย้าย/บรรจุ หลายตำแหน่ง (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1169  ตอบ 12
สถ.จ.ตาก อยากทราบว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ 2 ที่ไหนว่างบ้างค่ะ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 1242  ตอบ 10
ทต.ทุ่งกระเชาะ เรื่องร้องเรียและพัฒนาหมู่บ้าน (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
 
     
 
 
การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว78  [ 1 ก.ย. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว77  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1458  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการ (สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1454  [ 1 ก.ย. 2557 ]
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1457  [ 1 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1452  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว742  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1446  [ 29 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ส.ค. 2557 ]
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1447  [ 29 ส.ค. 2557 ]
 
 
 
 
แก้ไขรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 2/2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 5 
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง" [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
(ด่วนที่สุด) การสำรวจข้อมูลปริมาณเเละวิธีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 16 
ขอความร่วมมือตรวจรับผลไม้ปลายทาง [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
การเสนอความเห็นร่างประกาศสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการยกเว้นตากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดยกเว้นไม่ใช้บังคัุบข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่่ว่าด้วยการขนและการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 [ 2 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 27 
การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 53 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบที่ 1 [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 80 
ด่วนที่สุด ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ [ 1 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 59 
ด่วนที่สุด ยกเลิกการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร สวัสดิการ) และเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 137 
ด่วนที่สุด ชะลอการคัดเลือกสอบคัดเลือกทุกขั้นตอน จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่รับหน้าที่ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 175 
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0727857 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551