ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 
 
 
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 18 


กิจกรรมงานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2557 จ [ 6 พ.ค. 2557 ] อ่าน 87 
การจัดโครงการคัดกรองสารเคมีตกค้างในร่างกาย [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
การจัดโครงการให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคหนอนพยาธิ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 13 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 11 
การจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน [ 6 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ทต.แม่จะเรา ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 – 5 [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ระมาด ประมวลภาพโครงการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.แม่ตาว โครงการอบรม "ประชาชนอาสาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม บนแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง [ 22 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการ"สร้างฝายชะลอน้ำ สร้างชุมชนคนดี ถวายในหลวง" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.ทุ่งกระเชาะ โครงการ "ปลูกต้นไม้เพื่อคืนธรรมชาติให้ชุมชน" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก ด่วนที่สุด ติดตามการบันทึกข้อมูล "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.วังเจ้า การอบรมให้ความรู้ "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" 21 สิงหาคม 2557 [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ช่องแคบ โครงการคืนความสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และพิธีเปิดศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) [ 21 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.สามหมื่น ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านแสม [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.สามหมื่น ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์อาคาร1 [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สามหมื่น ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์อาคาร2 [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่จะเรา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 47 
ทต.แม่จะเรา ประมวลภาพการสาธิตรถระบบผลิตน้ำสะอาดดื่มได้อัจฉริยะ [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
   
     
 
อบต.พะวอ รับโอนย้าย ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กไหมค่ะ ได้ คศ.๑ แล้ว (21 ส.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน (20 ส.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.วาเล่ย์ ข่าวการรับสมัครงานด้านสาะารณสุข (19 ส.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ด่านแม่ละเมา รับโอนย้าย ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กไหมค่ะ ได้ คศ.๑ แล้ว (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.แม่ปะ รับโอนย้าย ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็กไหมค่ะ ได้ คศ.๑ แล้ว (16 ส.ค. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.พะวอ ระบบกระจายเสียงไร้สาย JSOFT (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง ชุดเดรสอิสลามซึ่งเป็นชุดที่ดูชิว ๆ สวมไปไหนมาไหนแบบไม่เป็นทางการมาก (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 149  ตอบ 0
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม ภาคผนวก ก, ข,และ ค (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 56  ตอบ 0
 
     
 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1404 [รายชื่อ]  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว1400  [ 21 ส.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว17  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1399 [รายชื่อ]  [ 21 ส.ค. 2557 ]
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1396  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1397  [ 21 ส.ค. 2557 ]
การติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1398  [ 21 ส.ค. 2557 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (School Information Sustem : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1394 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) สน.กศ. มท 0893.3/ว1391  [ 20 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 29 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1390  [ 20 ส.ค. 2557 ]
 
 
 
 
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่ออบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยผู้บริหารท้องถิ่นรุ่นที่2/2557 [ 22 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
ด่วนที่สุด การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่างๆ ที่ผลิตในประเทศ (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 10987 ลว. 20 ส.ค.2557) [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปเเห่งชาติ [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การลดต้นทุนผลิตเพื่อช่วยเหลือชาวนา (ที่ ตก 0023.3/ว 370 ลว. 18 ส.ค.2557) [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ e-Plan เงินอุดหนุนดฉพาะกิจ 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 110 
ขอทราบข้อมูลและนันทนาการที่ต้องใช้พื้นยางสังเคราะห์ [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กประจำปีงบประมาณ 2557 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 189 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 15 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 93 
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0725564 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551