ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 


กิจกรรมงานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2557 จ [ 6 พ.ค. 2557 ] อ่าน 74 


กิจกรรมงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอแม่สอด สายใยรักเกมส์ ประจำปี 2557 [ 6 พ.ค. 2557 ] อ่าน 60 
ประกาศผลเปิดซองสอบราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน [ 20 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุทางการศึกษา [ 16 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 30 
อบต.รวมไทยพัฒนา แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ระมาด กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระมาด พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลุกกลางทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก (อบจ.ตาก)ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการสร้างคน สร้างชาติ ด้วยธงชาติไทย [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.อุ้มผาง ผวจ.ตากและคณะตรวจพื้นที่รับคืนผืนป่าชุมชนอำเภออุ้มผาง [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหิน โครงการชุมชนสัมพันธ์พื้นที่รอบค่ายทหาร รณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ คืนความสุขให้กับคนในชุมชนตำบลวังหิน [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วังหิน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.ช่องแคบ แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.ช่องแคบ คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ช่องแคบ ประกาศ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ ปี ๒๕๕๗ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.แม่ตื่น ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( E – Auction ) การจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า เลขที่ E 01 / 2557 [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.แม่ตาว การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติดและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
ทต.แม่จะเรา ประชาสัมพันธ์การแก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3-5 [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
   
     
 
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ก.ค. 2557)    อ่าน 8739  ตอบ 41
ทต.วังเจ้า เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังเจ้า จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2557)    อ่าน 2799  ตอบ 9
อบต.ด่านแม่ละเมา ปัญหาคับใจ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกลับตากแย่แล้วครับ (18 ก.ค. 2557)    อ่าน 72  ตอบ 1
สถ.จ.ตาก ที่ไหนบุคลากรว่างบ้างครับ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง สมัครงานบริษัท แน่นอนว่ารายรับของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 128  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า การออม การลงทุน และภาระตัวไหนเยอะสุดมากแค่ไหนในการเลือกสมัครงาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 152  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง สำหรับสินทรัพย์และเงินลงทุนในการหางาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 115  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ที่ไหนรับโอนย้ายบ้าง (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 1120  ตอบ 16
 
     
 
 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
ดำเนินการรวบรวมเอกสารกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของ ครูผู้ดูแล พนักงานจ้าง ผดด. [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
การประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 57 
คู่มือการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 45 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 157 
การรายงานผลการบันทึกข้อมูลผลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 95 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0718128 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551