ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 
 
 
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 63 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 66 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ผลการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอา [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพ [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศ อบต.ท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด เรื่อง โครงการก่อสร้างห้อ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศประมลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2) หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำเสือ [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.นาโบสถ์ โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น (กลุ่มรวมมิตร) [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.นาโบสถ์ โครงการปรับปรุงระบบประปา (กลุ่มบ้านใหม่) หมู่ที่ 4 บ้านนาโบสถ์ [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่จะเรา โครงการทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์กิจการนันทนาการ แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่จะเรา วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่จะเรา [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.พะวอ สรุป มติ ก.อบต. จ.ตาก ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 25 พ.ย. 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.ตาก (อบจ.ตาก) ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านดงลาน บ้านวังหมัน [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่จะเรา QR CODE "ตาก...มีมากกว่าที่คิด" [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.รวมไทยพัฒนา กำหนดการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2558 [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.พบพระ เก็บตกวันงานเกษตรอำเภอพบพระ [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.พะวอ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปี 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.ตาก (อบจ.ตาก)ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม บ้านหนองปรือ บ้านวังเจ้า [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.ตาก (อบต.ขะเนจื้อ)ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านขะเนจื้อ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.ตาก (อบต.แม่ต้าน) รายชื่อผู้ชนะการประมูล [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก (อบจ.ตาก)ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บ้านแม่กึ๊ดสามท่า บ้านสันป่าไร่ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สามหมื่น ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
   
     
 
อบต.ช่องแคบ น่าสังเวชใจจริงๆ (28 พ.ย. 2557)    อ่าน 46  ตอบ 1
อบต.น้ำรึม ขอความรู้เกี่ยวกับชุมชนค่ะ (ใช้ในการเรียน) (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 1
อบต.วังหิน รบกวนประชาสัมพันธ์ ขอให้งดการเผาขยะ ม.4 และ ม.3 วังหิน (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 132  ตอบ 2
ทต.แม่ตาว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 9529  ตอบ 43
สถ.จ.ตาก อยากย้ายกับตาก (21 พ.ย. 2557)    อ่าน 43  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ขอสอบถาม การเดินทางไปต่างประเทศ (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ตามหาเพื่อนครับ (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 0
อบต.ตากออก เครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ GSM900, 1-2-CALL ชัดทุกพื้นที่ จัดส่งทั่วประเทศ (14 พ.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก แฉ!!! (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 4106  ตอบ 46
 
     
 
 
โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2177  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
 
 
 
 
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
(จังหวัด)โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 25 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 13 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 142 
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 27 พ.ย. 57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 103 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 11 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 79 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
โครงการ"เกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0776435 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551