ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 
 
 
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551


ร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 34 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 51 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพ [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ประกาศ อบต.ท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด เรื่อง โครงการก่อสร้างห้อ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 39 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด โครงการต่อ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
สถ.จ.ตาก [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.สามเงาประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตากประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ทำความสะอาด [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบจ.ตากประกาสสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก ทต.ไม้งามประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก อบต.วังประจบประกาสสอบราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.หนองบัวใต้ประกาศสอบราคาจำนวน 3 โครงการ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก ทต.สามเงาประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.วังจันทร์ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.วังหมันประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารซัพพลายจุดปลอดเชื้อสถานีอนามัยวังหวาย [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก อบต.พระธาตุผาแดงประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนลาดยาง [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่กลองประกาศศอบราคาก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาล [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.พระธาตุผาแดงประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ตาก ทต.ทุ่งหลวงประกาสสอบราคาจำนวน 2 โครงการ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก อบต.ประดางประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศซูนยืเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ [ 20 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
   
     
 
ทต.ทุ่งหลวง ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องนับธนบัตร เครื่องนับและคัดแยกเหรียญ ฟรีค่าจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.วังจันทร์ ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี เครื่องพิมพ์สมุดธนาคาร (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.มหาวัน งานลอยกระทง (16 ต.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 1
อบต.มหาวัน สนามฟุตบอลไม่มีไฟฟ้า (15 ต.ค. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก รับโอน(ย้าย) (14 ต.ค. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง รับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือไม่ (13 ต.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.มหาวัน ที่ไหนรับโอนผู้อำนวยการสถานศึกษาบ้างคับ (10 ต.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า นำเสนอชุดนางงาม เพื่อใช้ประกวดนางนพมาศครับ (7 ต.ค. 2557)    อ่าน 20584  ตอบ 36
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (30 ก.ย. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
 
     
 
 
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557 กค. มท 0803/ว1871  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1866  [ 17 ต.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1823  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8839-8914 [บัญชีรายละเอียด]  [ 17 ต.ค. 2557 ]
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว3507  [ 16 ต.ค. 2557 ]
การสำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท. ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1840  [ 16 ต.ค. 2557 ]
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว24  [ 15 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1835  [ 14 ต.ค. 2557 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง และกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 14 ต.ค. 2557 ]
 
 
 
 
ด่วนมาก การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 45 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 62 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไปฯตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2557 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
บันทึกข้อมูลเบี้ยยังชัพในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
แนวทางปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
ติดตามการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 105 
การกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการซ่อมคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบออนไลน์ [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 66 
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0757061 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551