ผ้าขาวม้าทอมือ

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
 
 
 
 
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส [ 7 ส.ค. 2557 ] อ่าน 33 


กิจกรรมงานกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2557 จ [ 6 พ.ค. 2557 ] อ่าน 97 
ประกาศ อบต.ท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด เรื่อง โครงการก่อสร้างห้อ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 11 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด โครงการต่อ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ [ 10 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 6 
อบต.อุ้มผาง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 107 
สถ.จ.ตาก คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม ประกาศ เรื่องประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.พบพระ จ้างเหมาโครงการส่งเสริม การบริหารการจัดการขยะ ในพื้นที่ตำบลพบพระ หมู่ที่ ๑-๙ โดยเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๔ ตันต่อวัน [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.พบพระ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา จัดทำ โครงการคนไทยใจอาสา “ทาสีแนวรั้วกำแพงวัดชัยมงคล (วัดป้างส้าน)” [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ด่านแม่ละเมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา จัดทำ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (การทำลูกประคบสดด้วยสมุนไพรและการนวดด้วยลูกประคบ) [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ตาก การกรอกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ 2557 (e-Plan) [ 15 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
ทต.วังเจ้า ประกาศ ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.แม่ตื่น ประชุมประจำเดือนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ท่าสายลวด ประกาศ อบต.ท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด เรื่อง โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ พร้อมโรงจอดรถและทางลาด [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าสายลวด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศผู้เสนอราคาต่ำสุด โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ตาก ขอความร่วมมือตรวจรับผลไม้ปลายทาง ของ จ.สงขลา [ 12 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.ตาก ด่วนที่สุด ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 11 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
   
     
 
อบต.น้ำรึม เทิดทูนสถาบัน (15 ก.ย. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.แม่จะเรา เมื่อไหร่หมู่1จะมีน้ำปะปาสักที (11 ก.ย. 2557)    อ่าน 654  ตอบ 2
สถ.จ.ตาก อยากทราบข้อมูลที่มาของแต่ละหมู่บ้าน (10 ก.ย. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ ช่วยดูแลภูมิทัศน์บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิมหน่อยครับ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.วังหิน ถนนที่ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ม.๓ (9 ก.ย. 2557)    อ่าน 80  ตอบ 1
ทต.หนองบัวใต้  เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.ย. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.พระธาตุผาแดง ฝากประชาสัมพันธ์ตลาดนัดความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.พะวอ ฝากประชาสัมพันธ์ตลาดนัดความรู้เรื่องการจำกัดยุงคะ (4 ก.ย. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา ด่วน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.วังหิน อบต.วังหิน ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 0
 
     
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน - สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล (100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) สน.กศ. มท 0893.2/ว1575  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1576  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1580  [ 12 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 39 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1579  [ 12 ก.ย. 2557 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุนชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1585  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1584  [ 12 ก.ย. 2557 ]
การกำหนดจัดประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ท่าจีน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1572  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1568  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1567  [ 11 ก.ย. 2557 ]
การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการยกเว้นฯ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1571  [ 11 ก.ย. 2557 ]
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การกันเงินงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 106 
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำร้องการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัด 1.1 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
ด่วนที่สุด ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 3/2557 [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 85 
ด่วนมาก ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 87 
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 4/2557 [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 81 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 159 
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 6 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 12 กันยายน 2557 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 131 
 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
  โทรศัพท์ : 055-564-000 website: www.tasailuad.go.th
  จำนวนผู้เข้าชม 0730949 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2551