หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ตรานมโรงเรียน) เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สำหรับโรงเรียนบ้านท่าอาจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ตรานมโรงเรียน) เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สำหรับโรงเรียนบ้านวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (ตรานมโรงเรียน) เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครืี่องใช้ที่จำเป็นสำหรับป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1363 ตาก สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10