หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 

 
นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด มอบหมายให้ นายสมจิตร สารปรีชาสกุล รองนายกอบต.เป็นประธานที่ประชุม พร้อม ร.ต.อเนก จำนงค์ภักดี เลขานุการนายกอบต. คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ผู้แทนหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อคัดเลือกที่พักอาศัยผู้ยากไร้ ตาม ”โครงการบ้านพอเพียงชนบท” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
บริหารงานโดย นายพนม แสงแปง นายกอบต.ท่าสายลวด มอบหมายให้ นายสมจิตร สารปรีชาสกุล รองนายกอบต.เป็นประธานที่ประชุม พร้อม ร.ต.อเนก จำนงค์ภักดี เลขานุการนายกอบต. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ผู้แทนหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อคัดเลือกที่พักอาศัยผู้ยากไร้ ตาม ”โครงการบ้านพอเพียงชนบท” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
.
ด้วยสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าสายลวด ได้ทำการสำรวจที่พักอาศัยของผู้ที่ยากไร้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดที่สมคารได้รับการช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน ๓๐ หลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาคาวมเดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยในชุมชนได้มีที่อยู่อาศัยดีขึ้น มีความมั่นคง สนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม้บาน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดำเนินการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ในตำบลนั้นได้อย่างยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 13.24 น. โดย คุณ สิริพร เฮือนสา

ผู้เข้าชม 165 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10