หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
     
 


 
ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานเพื่อป้องกันและต่อต้าน การทุจริตเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดถือปฏิบัติ  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ ฤสุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด ๒๕๖๔” ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดตาก “สุจริตโปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด” และประกาศจังหวัดตาก เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด จึงขอประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานเพื่อป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดถือปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสนองความต้องการบริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ดังนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 12.59 น. โดย คุณ สิริพร เฮือนสา

ผู้เข้าชม 283 ท่าน

 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10