หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 
เนื่องจากพื้นที่ อบต.ท่าสายลวด มีพื้นที่ติดกับประเทศสหภาพพม่าดังนั้นจึงมีการไปมาหาสู่กัน ระหว่างคนไทยกับชาวพม่า เช่น การติดต่อค้าขาย การจ้างแรงงาน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการ เกษตร
อบต.ท่าสายลวดจึงมีความหลากหลายในด้านประชากร ประกอบด้วย คนไทย คนไทยเชื้อสาย ไทยใหญ่ คนต่างด้าว ซึ่งเป็นประชากรแฝงในพื้นที่
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีวัฒนธรรมประกอบด้วย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยใหญ่ และวัฒนธรรมพม่า ซึ่งมีการสืบทอดมาจากอดีดจนถึงปัจจุบัน

อบต.ท่าสายลวด มีพื้นที่ติดกับประเทศสหภาพพม่า ซึ่งมีแม่น้ำเมย เป็นเส้นกั้นพรมแดนซึ่ง มีประโยชน์ในด้านการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ และนอกจากนั้น แม่น้ำเมยยังมีประโยชน์ ในด้านการเกษตรอีกด้วย

มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำการเกษตร

มีการคมนาคมจากตัวจังหวัดตาก ถึงอำเภอแม่สอดและพื้นที่ อบต.ท่าสายลวด มีมาตรฐานและ มีความสะดวกเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้า การเดินทางติดต่อค้าขาย

มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโบราณสถาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว
 
 
  โรงเรียนประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านท่าอาจ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านท่าอาจ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่
 
ที่ทำการกำนันตำบลท่าสายลวด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านท่าอาจ
วัดวังตะเคียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน
 
วัดวังตะเคียนใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้      
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.ท่าสายลวด จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าสายลวด ตั้งอยู่ที่ ภายในที่ทำการอบต.สายลวด หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1 โดยมี
  วัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
วัดท่าอาจใหม่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านท่าอาจ
วัดวังตะเคียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน
  สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
สำนักสงฆ์เมยโค้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านท่าอาจ
สำนักสงฆ์คอกช้างเผือก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านท่าอาจ
 
สำนักสงฆ์ร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้
สำนักสงฆ์วัดป่าใหม่ดวงดี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน
 
สำนักสงฆ์ศูนย์พัฒนาจิตห้วยโป่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้      
  ศาลเจ้า (พุทธ) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
ศาลเจ้าพ่อมหาวงศ์ดำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านท่าอาจ
ศาลเจ้าหลักเมือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้
  สุสาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
สุสานบ้านท่าอาจ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านท่าอาจ
สุสานบ้านห้วยม่วง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านห้วยม่วง
 
สุสานบ้านวังตะเคียนและบ้านวังตะเคียนใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้
 

ศูนย์ชุมชนมาลาเรียชุมชน จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์มาลาเรียชุมชนชายแดน จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน
    จำนวน 1 แห่ง

อัตรามีการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 98.00

จุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยประหมู่บ้าน (ชรบ.)
  จำนวน 6 แห่ง

จุดตรวจกองร้อยทหารพรานที่ 3506 จำนวน 2 แห่ง
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10