หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวศิน สง่าไทย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
โทร : 081-9730311
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวาทิช อนันจิตติภัทร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-5414569
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางณัฐวริตา คำหอม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 088-2829969
นายธีระพล ทองพ่วง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-5266639
นางจิราภรณ์ ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2078819
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม