หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวศิน สง่าไทย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวาทิช อนันจิตติภัทร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนภาพร อินถา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางณัฐวริตา คำหอม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายธีระพล ทองพ่วง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางจิราภรณ์ ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม