หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
''ท่าสายลวดงามตา คอกช้างเผือกล้ำค่า
งามสง่าดอยดินจี่(หินกิ่ว) ชมของดีริมเมย''
คำขวัญประจำตำบลท่าสายลวด
ที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด
สำนักสงฆ์วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
 
 

 
 
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอตามข้อเสนอของประชาคม
 
สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎร เพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งการสนับสนุนหนึ่ง ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ( OTOP ) ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
 
สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
 
สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม ( นม ) และกิจกรรมทางการศึกษา เป็นต้น
 
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในตำบลและการสนับสนุนการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทุกระดับ
 
สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน ของท้องถิ่น
 
สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเท้าช้าง และโรคติดต่ออื่น ๆ
 
มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-564-000
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10